Nieuwsbrief(27jan2021)

      Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbrief(27jan2021)

Nieuwsbrief Windmolens etc Linschoten 27 januari 2021 (gewijzigd 1mrt2021)

Werkzaamheden & Activiteiten bij de A12

In april 2020 meldde Bewonersgroep Noordrand Linschoten dat de gemeente Woerden plannen heeft voor een nieuw bedrijventerrein tussen de A12 en de huidige bedrijfspanden. Inmiddels zijn de grondwerkzaamheden gestart en heeft Firma Severs bomen gekapt op eigen terrein. Over Energietuin etc. hebben wij verder niets van de Gemeente Woerden vernomen.

Op 15 december 2020 was de laatste online inloopavond waarop ca. 75 bewoners meepraatten over ons Montfoort/Linschotense Gemeentelijk Energiebeleid. Er wordt gevraagd om 1,8 TWh vermogen groen op te wekken. De Raad van Montfoort heeft deze opgelegde voorlopige doelstelling niet geaccepteerd (MOOI!!). Er is dus nog niets beslist door Wethouder Yolan Koster; zij vindt geen enkele beslissing een goede. We moeten dus verder afwachten.

Aanvulling van de webmaster:

De gemeente Montfoort heeft tijdens de commissievergadering vorige week maandag gemeld dat Rijkswaterstaat alsnog investeert in het verwijderen van het voormalige P+R-terrein aan de Lage Kade. Naar verwachting wordt het terrein rond de zomer ontmanteld en in oorspronkelijke staat teruggebracht.

Dit geeft meer mogelijkheden voor het aanleggen van een Energietuin daar.

De Provincie Utrecht maakte bezwaar tegen het plan voor nieuwe bedrijfsgebouwen bij de A12, de zogenaamde “Voortuin van Woerden”: Kink in de kabel (18feb). Het lijkt erop dat Woerden daarmee is af geserveerd.

—– Buiten onze Regio ———NEW—

Er zijn overal discussies over het plaatsen van Windmolens. Die vallen buiten de doelstelling van deze website www.noordrandlinschoten.nl. Hier in “Noordrand Linschoten” komen voorlopig geen Windmolens, want er is door ons “Raadscollege van Montfoort” nog geen beslissing genomen. Geselecteerde, mij bekende informatie staat op mijn “priv├ę” website: Windmolens van Gerrit.

@Gerrit