Nieuwsbrief Noordrand Linschoten (8okt2020)

      Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbrief Noordrand Linschoten (8okt2020)

Werkzaamheden nieuwe bedrijventerrein van start
In april meldden we jullie dat de gemeente Woerden plannen heeft voor een nieuw bedrijventerrein tussen de A12 en de huidige bedrijfspanden. Inmiddels hebben jullie kunnen zien dat de eerste grondwerkzaamheden zijn gestart. Dit ondanks het feit dat de gemeente Woerden nog niet heeft gereageerd op de zienswijze die we op 26 april namens de gezamenlijke bewoners van de noordrand van Linschoten hebben ingedien
Als bewoners vrezen we voor een slechte inpassing in het landschap en voor meer overlast van nieuwe lichtreclames (zoals nu al van de Jumbo). In de zienswijze dringen we aan op tijdig overleg hoe de uitstraling op het gebied ten zuiden van de A12 zo goed mogelijk beperkt kan worden. Het gaat ons niet om het tegenhouden van de economische ontwikkeling van Woerden, wel om goede inpassing zodat wij straks niet tegen een muur van bedrijfsdozen en lichtreclames aan moeten kijken.
Op onze brief aan de gemeente Woerden volgde twee dagen later een ontvangstbevestiging. Daarna bleef het stil. Toen we navraag deden kregen we op 25 juni de reactie dat beantwoording van enkele inspraakreacties “iets meer uitzoekwerk” vergden, wat volgens de gemeente betekende dat “we de inspraakreacties pas na de zomervakantie naar het College kunnen doen”. Waarna het weer heel lang heel stil bleef.
Inmiddels is de herfst aangebroken en zien we op internet de ene vergunningaanvraag na de andere passeren voor voorbereidende werkzaamheden. Ook is de uitvoering in het veld begonnen. Jammer dat de gemeente Woerden blijkbaar niet wil ingaan op ons verzoek tot meer afstemming. Wij hebben als noordrandbewoners niet bepaald het gevoel dat onze inspraakreactie serieus wordt genomen.
En dus gaat er vandaag maar weer een brief naar de gemeente om de kat de bel aan te binden. We houden jullie op de hoogte.
Montfoortse raad: Voormalige P+R Lage Kade weer oorspronkelijke agrarische bestemming…
Maandag 28 september nam de gemeenteraad van Montfoort unaniem een motie aan om het voormalige P+R-terrein aan de Lage Kade te ontmantelen. Het P+R-terrein was tien jaar geleden een voorziening voor forensen, die toen last zouden krijgen van grootschalige werkzaamheden aan de A12. Daarop gaf de gemeente Montfoort een tijdelijke vergunning voor het P+R-terrein. Het project werd een flop: de shuttlebusjes werden nauwelijks gebruikt. Het terrein zou na de wegwerkzaamheden weer in de oorspronkelijke staat worden opgeleverd. Maar dat er nooit van gekomen, ondanks herhaalde raadsvragen. Recent gaf het college aan te denken aan ander gebruik van het terrein, bijvoorbeeld als (vrachtwagen)parkeerterrein. Dat schoot een paar raadsleden in het verkeerde keelgat en zij dienden de motie in. De gemeenteraad heeft de wethouder nu opdracht gegeven de tijdelijke P+R-bestemming op te heffen en in gesprek te gaan met de verantwoordelijke partijen om het gebied weer de oude bestemming terug te geven.
…of toch niet?
Ondanks het unanieme besluit kwam er in dezelfde raadsvergadering nog wel een politiek konijn uit de hoge hoed. Zo werd voorgesteld tussen de A12 en de Lage Kade een geluidswal te realiseren, eventueel in combinatie met een zonneveld voor groene stroom. Omdat we heel benieuwd zijn hoe jullie als medebewoners van de noordrand hierover denken hebben we een enquête opgesteld. Vul deze voor 17 oktober in. Klik op de link in de mail waarmee je deze nieuwsbrief ontving of typ dit in je webbrowser over: https://tinyurl.com/Enquete-Lage-Kade