23apr2021 – Aanvraag tijdelijke inritten bouwterrein Woerden bij A12

      Reacties uitgeschakeld voor 23apr2021 – Aanvraag tijdelijke inritten bouwterrein Woerden bij A12

Gemeente Woerden meldt: Aanvraag kenmerk: OLO5985129

Locatie: Tussen Middellandse Zee en de A12 in Woerden (Aan de geografische kaart kunnen geen rechten worden ontleend.)

Omschrijving van het aangevraagde/gemelde:

het aanleggen van tijdelijke bouwinritten

Aanvraag/melding ontvangen op: 09-04-2021

Meer informatie: U kunt informatie over deze aanvraag/melding krijgen bij het team ‘Vergunningen, Toezicht en Handhaving’ van de gemeente. De gemeente is bereikbaar op telefoonnummer 14 0348.

Bezwaar/beroep: Het is niet mogelijk om bezwaar te maken of beroep in te stellen tegen deze aanvraag/melding. Dat kan pas, als de gemeente een besluit over de aanvraag/melding heeft genomen. Zodra de gemeente een besluit heeft genomen, dan wordt dat eveneens hier gepubliceerd.

Commentaar Webmaster @Gerrit: Moeten we hiertegen dadelijk bezwaar gaan maken? Dus “het is gevaarlijk” bijv. vanwege hoofd-gasleiding, als de bebouwing zo dicht bij de A12 komt. Dat zei de Provincie eigenlijk al eerder lijkt me, want er was sprake dat de Provincie niet wilde meewerken met het plan van Woerden. In het algemeen is het natuurlijk niet zo fraai als alle bebouwing helemaal tegen de snelwegen aan gaat kruipen….