24nov2021 – Monfoort: meer zonnepanelen bij A12 ?

      Reacties uitgeschakeld voor 24nov2021 – Monfoort: meer zonnepanelen bij A12 ?

Beste medebewoners Noordkant Linschoten,

Enige tijd geleden is er door de gemeente Montfoort een informatieavond gehouden over de energie transitie die via internet was te volgen.

Het ging over de energietransitie in de provincie Utrecht en met name het gebied Montfoort-Linschoten.

Uit deze discussie zijn toen uit een groot zoekgebied gebieden aangewezen die in aanmerking zouden kunnen komen voor het plaatsen van windmolens en/of zonnepanelen velden. Zie derde plaatje in de bijlage.

Door de gemeenteraad van Montfoort is in september echter negatief gereageerd op plaatsing van windmolens. Gevolg is dat er nu mogelijk meer gebied moet worden aangewezen voor zonnepaneel velden. Zie plaatjes 1 en 2 van de bijlage.

Op dit moment stelt de gemeente een omgevingsvisie op. Daarin is het grote zoekgebied van voor de discussie als mogelijke locatie voor zonnepanelen in zijn geheel overgenomen.

Voor Linschoten betekent dit dat het gebied dat eerst was aangewezen langs de Lagekade, langs de snelweg A12, nu het gebied omhelst vanaf het Weidepad, Cattenbroekerdijk, Lagekade, provinciale weg N204 en de bebouwing van Linschoten Noord en Oost (Polderkade en Molentocht). Zie plaatje 4 in de bijlage.

De consequentie zou kunnen zijn dat vanaf de bebouwing straks enorme velden met zonnepanelen geïnstalleerd worden die, om optimaal rendement te geven, richting het zuiden geplaatst zullen moeten worden. De vraag rijst dan wat de consequenties zijn met betrekking tot de schittering van het licht richting de bebouwing en het totaal opheffen van een groenstrook als buffer voor de A12. Dit terwijl er genoeg ruimte is tussen de Cattenbroekerdijk en de Blindeweg voor zonnevelden.

Tijdens de discussie van enige tijd geleden is er ook steeds gesproken over het plaatsen van zonnepanelen op de huidige bebouwingen, boerderijen of veestallen. Gezien de oppervlakte van de daken die hiervoor beschikbaar is kan het plaatsen van veel zonnepanelen velden verminderen. Kost geld of subsidie maar dat kosten ook zonnepanelen velden.

Dinsdag 30/11 wordt in de Raadscommissie Ruimte de Omgevingsvisie besproken (en in december in de raad).

Dinsdag is er voor wie wil inspreken gelegenheid voor 5 minuten spreektijd. Je moet je wel tijdig vooraf aanmelden bij de gemeente.

We hebben het steeds over het Groene Hart. Gaan we er een Glazen Hart van maken?

Zie ook in de bijlage de links naar Afwegingskader en Omgevingsvisie.

Met vriendelijke groeten,

Van Bewonerscollectief Noordrand Linschoten

Hieronder zijn de gele vlakken zogenaamde “Zoekgebieden”; dus bij ons zijn Zonnepanelen mogelijk tot in de voortuin (@webmaster):

BIJLAGEN: alle andere plaatjes met zoekgebieden voor Zonnepanelen en Windmolens bij de A12 (Gemeente Montfoort)