18feb2021 – Kink in de kabel voor nieuw bedrijventerrein in Woerden

      Reacties uitgeschakeld voor 18feb2021 – Kink in de kabel voor nieuw bedrijventerrein in Woerden

Kink in de kabel voor nieuw bedrijventerrein in Woerden: provincie heeft bedenkingen

De provincie heeft bedenkingen: de bouw had al begonnen moeten zijn, toch is er nog geen spoor van het moderne bedrijventerrein tussen de A12 en het distributiecentrum van de Jumbo te zien. Er is een kink in de kabel gekomen, laat de gemeente Woerden weten. Volledig artikel, lees hieronder:

Drie grondeigenaren, allemaal Woerdense bedrijven, ontwikkelen daar zes nieuwe bedrijfskavels deels voor eigen gebruik. Het initiatief van de grondeigenaren paste aanvankelijk niet in de gemeentelijke plannen voor dit gebied langs de snelweg. De initiatiefnemers hebben toen een nieuw stedenbouwkundig plan opgesteld en die is ter inzage gelegd. Daar is vijf keer op gereageerd, waaronder door het provinciale bestuur. Dat blijkt uit de antwoorden het college op vragen van de CDA-fractie. De partij wil weten hoe het er voor staat met de komst van het bedrijventerrein, De Voortuin 1. Nu blijkt dat het bezwaar van de provincie Utrecht wel degelijk een knelpunt is. 

John Mooij is een van de bedenkers van het plan De Voortuin. De directeur van Elektro Internationaal reageert verbaasd op de reactie van het Utrechtse provinciebestuur. ,,Ik dacht dat dit al een gepasseerd station was. Wij praten er immers al heel lang over.”

Verplaatsing en uitbreiding

De provincie heeft eerder de gemeente laten weten dat verplaatsing van bedrijven naar het terrein langs de A12 prima is, maar dat uitbreiding in strijd is met de provinciale ruimtelijke structuurvisie en de provinciale ruimtelijke verordening. De initiatiefnemers gaan bij de automobielbedrijven uit van deels verplaatsing en deels uitbreiding en willen dat graag zo houden. De provincie kijkt daar nu dus anders tegenaan.

Zou er al gebouwd gaan worden? Marco Hollemans, Raadslid CDA

Het gaat om verhuizingen van de Woerdense bedrijven QBtec, Elektro Internationaal, Van der Woude, Hans Severs, Hoogendoorn en Promatrix. Opgeteld denken de zes ondernemingen de werkgelegenheid op de nieuwe locatie te kunnen laten groeien met 250 arbeidsplaatsen tot iets meer dan 600.

Passanten zien toch enige beweging op het terrein langs de snelweg. Er worden hier driftig sloten gegraven. Het blijkt te gaan om een klus van het hoogheemraadschap die de watergangen verlegd en verbreed. Die reuring langs de snelweg was voor CDA-raadslid Marco Hollemans reden om de komst van het bedrijventerrein weer eens onder de aandacht van het college te brengen. ,,Zou er al gebouwd gaan worden”, vroeg hij zich af.

Voortgang

,,Er wordt al heel lang over het plan van de ondernemers gesproken”, zegt Hollemans. ,,Wij zijn benieuwd naar de voortgang. Over de antwoorden van het college op onze vragen, ben ik verbaasd.” De CDA-politicus wil nieuwe vragen stellen omdat het ‘eigenlijk alleen maar meer vragen oproept’.  ,,Natuurlijk willen wij ook weten of dit nu betekent dat er nog langer gewacht moet worden voordat er gebouwd kan worden en de ondernemers verder kunnen.” 

Het college zegt het plan De Voortuin nog altijd een goed initiatief te vinden en wil zich daarom zeker inspannen om de ‘benodigde planologische procedure met voortvarendheid’ te behandelen. Ook zegt het college toe met de provincie te willen overleggen of er een oplossing mogelijk is voor het toestaan van verplaatsing en uitbreiding van de Woerdense bedrijven.

Ook John Mooij zegt meer van de achtergrond van de provinciale houding te willen weten. Hij blijft achter het ingediende plan staan, maar op de vraag wanneer het uiteindelijk uitgevoerd zal worden, moet Mooij het antwoord schuldig blijven. 

Referentie: https://www.ad.nl/woerden/kink-in-de-kabel-voor-nieuw-bedrijventerrein-in-woerden-provincie-heeft-bedenkingen~aa3bdd14/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

AD Rik Sneijder 18-02-21, 11:36